Chúng tôi luôn tin rằng nguồn nhân lực là tài sản giá trị nhất của Nataroma. Vì thế, công ty Nhiên Hương luôn nỗ lực tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở, tạo điều kiện cho mỗi nhân viên có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và năng lực của bản thân. Hơn thế nữa, trở thành nhân viên của công ty Nhiên Hương, bạn sẽ được đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mức lương tốt tương ứng với khả năng của bạn.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh / logistics (16/01/2019)

Thông báo tuyển nhân viên giao nhận (1 người) (15/08/2013)